Website dành cho những bạn đang tự học và gặp khó khăn với IELTS. Bên dưới là nội dung của website này, bao gồm cả 5 kỹ năng Vocabulary, Writing, Speaking, Listening và Reading. 

Vocabulary

Nightmare với gần như tất cả English learners. Đây cũng là nỗi khổ của bản thân mình. Tuy nhiên, nó khó không có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ cuộc không học nó. Mình nghĩ cách tốt nhất là các bạn học theo topics, vì thế mình sẽ chia vocabulary thành những topics để mọi người dễ học.

 

Writing

Đây là nội dung chính của Website này, với mình phần Writing rất khó, vì thế mình sẽ cố viêt rõ ràng và đầy đủ nhất: