Website dành cho những bạn đang tự học và gặp khó khăn với IELTS. Bên dưới là nội dung của website này, bao gồm cả 4 kỹ năng Writing, Speaking, Listening và Reading. 

Vocabulary

Nightmare với gần như tất cả English learners. Đây cũng là nỗi khổ của bản thân mình. Tuy nhiên, nó khó không có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ cuộc không học nó. Mình nghĩ cách tốt nhất là các bạn học theo topics, vì thế mình sẽ chia vocabulary thành những topics để mọi người dễ học.

 

Writing

Đây là nội dung chính của Website này, với mình phần Writing rất khó, vì thế mình sẽ cố viêt rõ ràng và đầy đủ nhất:
  • Hướng dẫn trả lời tất cả các dạng trong IELTS Writing Task 1Task 2
  • 100 bài văn mẫu đề thi thật (8.0+) được chia theo chủ đề
  • 80 bài report mẫu (7.5+) cho task 1
  • Đề thi thật năm 2015, 2016 và 2017
  • Những bài do học viên tại IELTS Nam Đỗ viết được chấm bởi examiners