Website dành cho những bạn đang tự học và gặp khó khăn với IELTS. Bên dưới là nội dung của website này, bao gồm cả 5 kỹ năng Vocabulary, Writing, Speaking, Listening và Reading. 

IELTS Cập Nhập

Nam sẽ cập nhập những bài viết, đề thi, đề đoán cho Speaking và Writing ở đây nhé. Mọi người tham khảo ở đây:

Đề Thi Writing Task 1, 2 Có Đáp Án

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Cập Nhập Bộ Đề Thi Speaking 3 Parts Qúy 4/ 2017 (Tháng 9, 10, 11, 12)

  • Bạn có thể down bản PDF ở đây. Chú ý giúp mình đây chứa rất nhiều câu hỏi trong 1 topic, các bạn chỉ dùng tham khảo, bên cạnh đó file này không chứa câu trả lời. 

Lộ Trình Tự Học IELTS

Mình đã viết ra lộ trình hoàn chỉnh của mình khi mình tự học IELTS để đi thi, mình đã viết rất rõ có kèm theo tài liệu cũng như lịch học từng kỹ năng cho mọi người tham khảo. Mình cũng đã nhận rất nhiều feedback tốt từ 2 bài viết này. Mong nó có ích cho mọi người.


Vocabulary

Nightmare với gần như tất cả English learners. Đây cũng là nỗi khổ của bản thân mình. Tuy nhiên, nó khó không có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ cuộc không học nó. Mình nghĩ cách tốt nhất là các bạn học theo topics, vì thế mình sẽ chia vocabulary thành những topics để mọi người dễ học.

 


Writing

Đây là nội dung chính của Website này, với mình phần Writing rất khó, vì thế mình sẽ cố viêt rõ ràng và đầy đủ nhất
 
 

 Speaking

Phần Speaking mình hoàn toàn tự ôn, những tài liệu, bài mẫu và công thức này là quá trình mình đã học và dùng để đạt được con 8.0 phần Speaking.