Bên dưới là tổng hợp tất cả đề được chia theo dạng năm 2015 và 2016 được viết bởi thầy công dạy IELTS nổi tiếng. Điểm average của các bài viết đều trên 8.0, vậy nên mọi người có thể yên tâm về những bài mẫu này.