Cập Nhập Đề Writing

Mình sẽ tổng hợp nhiều mọi đề Writing ở đây nhé mọi người, phần lớn đều có bài mẫu cả. Các bạn có thắc mắt hay câu hỏi gì thì cmt bên dưới dùm mình nhé. Năm 2018  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3   Tháng 4 6/ 1/ 2018 1/ 2/ 2018 3/ 3/ 2018 7/ 4/ 2018 13/ 1/ 2018 3/ 2/ 2018 10/ 3/ 2018 14/ 4/ 2018 18/ 1/ 2018  10/ 2/ 2018  15/ 3/ 2018 21/ 4/ 2018 20/ 1/ 2018  24/ 3/ 2018 Năm 2017 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11  Tháng 12 9/ 9/ 2017 5/ 10/ 2017 2/ 11/ 2017 2/ 12/ 2017 16/ 9/ 2017 14/ 10/ 2017 4/ 11/ 2017 9/ 12/ 2017 21/ 9/ 2017 21/ 10/ 2017 11/ 11/ 2017 14/ 12/ 2017  30/ 9/ 2017 28/ 10/ 2017 25/ 11/ 2017 16/ 12/ 2017 Mọi người cũng có thể tham khảo các bài thi các năm trước 2015, 2016 và...

Read More