Cập Nhập Đề Writing

Mình sẽ tổng hợp tất cả Đề Thi Writing ở đây nhé mọi người, phần lớn đều có bài mẫu cả. Các bạn có thắc mắt hay câu hỏi gì thì cmt bên dưới dùm mình nhé. P/s: Những bào mẫu ở đây phần lớn đóng góp từ những giáo viên IELTS nổi tiếng và dĩ nhiên bài nào cũng chất lượng cả, nên mọi người yên tâm nhé :))) Năm 2018  Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 5/ 5/ 2018 2 7 2 12/ 5/ 12 7/ 6/ 2018 19 11 19/ 5/ 12 23 21...

Read More