Review Chổ Chấm Bài IELTS Writing Tốt

Bạn phải có 1 người chấm bài IELTS Writing chất lượng nếu muốn điểm cao, Nam xin giới thiệu với mọi người 1 số trang web mà Nam đã và đang sử dụng cho các học trò chấm định kỳ. Tùy theo mức giá mỗi bài mà ch61t lượng khác nhau. IELTS Advantage – 25$ per Task  Đây là trang chấm bài mình thích nhất, trang web của 1 ex-examiner, thầy Chris, hiện đang sống và làm việc tại tp HCM. Thầy rất am hiểu về IELTS và cách chấm điểm IELTS, vì thế mỗi ần thầy chấm bài là mình rất yên tâm. Bài gửi sẽ được hồi âm trong 24 giờ, mỗi bài sửa gửi đi sẽ nhận là 4 trang feedback, đặc biệt thầy sẽ viết lại bài mình sao cho thành band 9.0. Sample  Mua ở đây nhé  IELTS Answer – 30$ per  Trang web về IELTS của thầy Mike, 1 examiner lâu năm. Bài sửa khá kỹ, highlight lên những điểm sai trong Task Response (điểm khó ăn nhất trong 4 tiêu chí), giúp cho mình sửa bài và nâng cao điểm tốt. Bài viết mẫu bên dưới để tham khảo cách chấm của thầy. Mỗi bài trung bình gần 8$ thôi (tầm dưới 200k). Sample  Mua ở đây nhé IELTS Blog – 5$ per task  Web này cũng do ex-examiner or examiner chấm,...

Read More