Daily Archives: Feb 12, 2019

Đề Thi Writing IELTS Ngày 9/ 2/2019

Hề lô mọi người, vừa mới tết vào đã phải “gánh chịu” đề thi IELTS Writing ngày 9/ 2 này 1 quả khó khăn với chủ đề Communication in Business :((( Mong sao các thí sinh của chúng ta vẫn ổn. Task 1 Line   Task 2 In most successful organizations, some people believe that […]

Đề Thi Writing IELTS Ngày 19/1/2019

Ngày thi cuối cũng trước khi ăn tết :))) đề thi ielts writing ngày hôm nay không còn gì ạ nữa, đề này rất phổ biến ở chú đề media. Task 1 Pie charts     Task 2 Some people think that newspapers are the best way to learn news. However, others believe that they […]

Đề Thi Writing IELTS Ngày 12/ 1 / 2019

Đề thi IELTS Writing ngày 12/1 cũng khá khoai mọi người ạ. Học trò mình thi BC tp.HCM dính đề bên dưới. Task 1 Table   Task 2 Đề thi IDP Environmental protection is the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little. To what extent do you agree or disagree? Đề […]

Đề Thi Writing IELTS Ngày 5/1/2019

Đề thi IELTS Writing ngày hôm nay khá “khoai”, chủ đề Animal products :((( Task 1 Task 2 In the modern world, it is no longer necessary to use anima as food or to use anima products for, for example, clothing and medicines. To what extent do you agree or disagree? It is a widely […]