Daily Archives: Mar 2, 2019

Đề Thi Writing IELTS Ngày 2/ 3/2019

Và thế là mọi chuyện đã xong. Hì… Đề thi Writing hôm nay Task 1 là Process (như cảnh báo) nhé mọi người, Task 2 thì đỡ hơn 1 tí (topic Work). Mọi người có thể xem đáp án Listen và Read ở đây nhé: Cập nhật đáp án Listening và Reading Task 1 Process […]