Daily Archives: Mar 8, 2019

IELTS Prediction | Đoán Đề IELTS – Ngày 9/ 3/ 2019

Tuần này đề đoán có hơi trễ, sorry mems nhiều nhé :(((( Tuần trước (2/3/2019) các sĩ tử đã có 1 phen hãi hùng khi Writing cho ra dạng process. Các bạn thi sau thì khá khỏe, khi không còn phải cứ dò chừng ôn process nữa, tuy nhiên dạng map cũng khoai. Các bạn […]