Daily Archives: Mar 9, 2019

Đề Thi Writing IELTS Ngày 9/ 3/2019

Hề lô, các bạn còn ở đó không ta. Hì hì… Hôm nay đề IELTS Writing dễ quá chài luôn ha các sĩ tử. Cả 2 phần Task 1, 2 đều được Nam Đỗ report đầy đủ ở phần IELTS Prediction ngày 9/ 3/ 2019, nên không gì quá bất ngờ. Task 1 trúng phần […]