Daily Archives: Mar 11, 2019

Cập Nhập IELTS Reading Và Listening Key – Ngày 9/ 3/ 2019

Tuần này trúng 2 sections của Listening, tuy nhiên do khác khu vực thi, nên sẽ có 2 khu vực dưới, các bạn check xem cái nào đúng nhé. Tuần này rất tiếc là không có phần Reading cho mọi người rồi. Cập nhật đề thi IELTS Writing ngày 9/ 3/ 2019