Một nguồn dạy IELTS từ British Council bao gồm gần 20 videos rất hay trên Youtube. Mặc dù không chỉ “tận răng” từng bước làm các dạng bài lắm, nhưng cũng phải nói đây là nguồn chất lượng giúp các bạn tự học đạt điểm cao. Mong bài viết có ích 🙂