Trong English có hầu hết là 3 thời điểm (Qúa khứ, hiện tại và tương lai), mổi thời điểm có 4 dạng thì chính (Đơn, tiếp diễn, hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn). Vậy vị chi chúng ta có 12 thì chính.

Nhưng hầu như chúng ta chỉ sử dụng 9 thì thôi, thẩm chí trong các bài viết học thuật như IELTS Writing or TOEFL. Vì thế mình sẽ vào cover 9 thì để mọi người học thôi nhé.

Link bài các thì: 

Link bảng động từ bất quy tắt

 

Ps: Thực sự thì thì Qúa khứ hoàn thành (Past perfect) và Tương lai hoàn thành (Future perfect) cũng khá là ít dùng, nếu khônbg muốn nói là mình không bài giờ dùng (trừ khi đặt câu điều kiện, mệnh đề IF loại 3 mà thôi).

 

 

Share và Like nếu bài viết bổ ích