IELTS chỉ là một bài Test không hơn không kém. Sự thật là “Nếu bạn học, bạn chắc chắn đậu” và ngược lại.

Có bạn bị “ám ảnh” bởi IELTS. Ăn cũng nó, ngủ cũng nó, mơ cũng thấy nó. Bạn sợ rớt đến nổi suốt ngày ru rú ở nhà “cầu nguyện” và bỏ qua hết các hoạt động với bạn bè và cả gia đình mình.

Nô Nồ Nố… “Make It Easy”. Đừng vì một bài thi mà bỏ qua các khoẳng khắc bên bạn bè và gia đình. Cố gắng hết sức, chơi hết mình

 

<div class=”fb-like” data-href=”https://www.facebook.com/ieltshoangnam” data-layout=”standard” data-action=”like” data-show-faces=”true” data-share=”false”></div>

Share và Like nếu bài viết bổ ích