Author: Nam Do

Đề Thi IELTS Writing Ngày 7/ 6/ 2018

Task 1 Bar graph Task 2 Traffic and housing problems could be solved by moving large companies, factories and their employees to the country side. Do you agree or disagree? Unbearable traffic jams and thorny housing scarcity in downtown areas have always been a persistent headache for modem people, and moving large companies to rural areas is regarded as an effective way to solve this problem. It is true that, by adopting such a policy, there will be less population overcrowding and private cars accordingly, but the following threats are frightening. Firstly, there are chances that the country will fall victim to this...

Read More

Cập Nhập IELTS Reading And Listening Key – Ngày 7/ 6/ 2018

Hôm nay trúng được những 3 sections trong Listening cơ :))) Đáp Án Listening   Đợt này Nam tìm được 1 passage – Western Immigration of Canada, tuy nhiên không có đáp án nên Nam không đăng. Nhưng đợt này N có quà đặt biệt cho mọi người. Bên dưới là bộ tài liệu IELTS Reading Predicting mình sưu tầm được, có rất nhiều bài thi thật. Mọi người down vê in ra làm nhé :))) Link download ...

Read More

IELTS Writing Task 1 Samples – Process

Sample 1    Bài Mẫu The flowchart illustrates the process of milk production, from the stage of cows grazing to the stage of delivering to customers. The first step of the process involves cows which are sent to grass fields. After the stage of grazing, cows will produce milk twice a day thanks to the use of a special milking machine. Raw milk from cows is then stored in refrigeration facilities to ensure that its best quality is maintained. A milk tanker is then used to deliver stored milk to Dairy on a daily basis. The Dairy is where...

Read More

IELTS Prediction – Ngày 2/ 6/ 2018

IELTS Writing Task 1 Đợt thi 24/ 5/ 2018 như đánh 1 cú đấm vào mặt người đoán đề. Nếu tính từ đầu năm tới giờ hơn 15 lần thi thì Nam đoán đề wrong đề Task 1 chỉ 1 lần. Có vẻ như dạo này người ra đề đã bất ổn hơn. Bài mẫu Writing ngày 24/ 5/ 2018  Đề Reading (2 passages) & Đáp án Listening cho ngày 24/ 5/ 2018 Đợt thi 2/ 6 này bạn hãy focus vào: Bar (Bài mẫu đủ dạng Bar) Pies (Bài mẫu đủ dạng Pie) Tuy nhiên Process vẫn chưa...

Read More

IELTS Speaking – Các Đề Thi Được Report

Hi mọi người, Nam sẽ sưu tầm những phần thi của các bạn phần Speaking ở đây. Chỉ cập nhập đề thi tháng 5-9 thôi, để biết đâu ra thêm 1-2 đề mà bị trật tủ thì khốn. Đây là những đề Report Nam sưu tầm được. Bạn hãy lưu link lại và nếu có thi thì report trong phần comment giúp Nam, và những bạn thi sau nữa nhé. « ‹ 1 of 21 › »   Đề đoán Speaking quý 2( tháng 5-9) này này có kèm đáp án, vì hiện N đang dạy nhiều lớp nên...

Read More