Author: Nam Do

3 ACADEMIC TESTS FROM IELTS HELP NOW

Sauk hi đăng ký khóa học online tại IELTS HELP NOW, mình có download 3 Academic Tests rất thực tế và bây giờ mình muốn share cho các bạn cùng học 3 Tests bao gồm: Listening, Reading, Writing và Speaking cơ bản như bài test thường. Có luôn phần audio cho Reading (Native speakers đọc). Có key answers và script đầy đủ. Link download: bit.ly/1GibhAu Pass file rar: ieltshoangnam Pass file PDF: namdo@dohoangnam.com P/S: Mình khuyến khích các bạn “ăn tươi nuốt sống” 3 Academic Tests này nhé. Đừng làm xong rồi bỏ đó không đếm xỉa gì nữa. Chúc các bạn thành công! Sharing For...

Read More

NHỮNG YẾU TỐ CỦA MỘT KẾ HOẠCH (PLAN & SCHEDULE) HIỆU QUẢ

Mỗi người nên có một plan riêng phù hợp với bản thân về giờ giấc, mục tiên và thời gian. Nhưng kế hoạch học của bạn phải có những yếu tố bên dưới để đạt hiệu quả cao nhất. Đặt một mục tiêu hợp lý!!! Bạn đang ở band 1 thì đừng đặt mục tiêu band 7 trong vòng 3 tháng. Bạn có thể đạt band 5 từ không có gì. Nhưng sau đó, vứ mỗi 2 tháng rưỡi (10 tuần) thì bạn nên cải thiện từ 1 đến 1,5 band. “Giuc tóc bất đạt”. Đừng vội vàng mà hư bột hư đường hết. Đừng nhồi nhét!!! 7 giờ 1 ngày ( 3 giờ học chủ động và 4 giờ thụ động ) là perfect – 6 ngày 1 tuần là hợp lý nhất. Đừng mất cân bằng!!! Thay vì mỗi ngày chỉ học 1 skill (có thể là Reading, speaking, writing hoặc listening) hãy trải thời gian học ích nhất 2 skills per day. More importantly, ĐỪNG BỎ SKILL NÀO. Quan trọng không phải cái bằng cao, mà là chính bạn. Viết như thánh nhưng nói 10 chử mất nữa tiếng th ì chẳng ai phục cả. Làm tests ít, hãy practice nhiều!!! Sáng tests chiều tests tối test, no no no. 50 tests là tổng tests bạn phải làm trong 10 tuần nhưng hãy linh động, vì tests chi bạn quen với bài...

Read More

IELTS WRITING: BAND 6,7 và 8 trong IELTS WRITING khác nhau như thế nào?

Bên dưới là Video của thầy Ryan – Một IELTS Teacher nổi tiếng – nói về điểm khác nhau giữ các band 6, 7, 8 (có IELTS writing sample scrip + IELTS Task 2 Writing band descriptors) Nếu muốn đạt điểm Writing cao,bạn nhất định phải biết mỗi band đòi hỏi gì và chấm điểm như thế nào. Chúc các bạn thành công. Sharing For...

Read More

IELTS VOCABULARY: VOCABULARY AND COLLOCATION ABOUT BOOKS

1. Cultivate your knowledge/increase self understanding and awareness 2. Shape your perspective/sharpen language skills and develop eloquence: định hình quan điểm/tăng cường kĩ năng ngôn ngữ và thuyết trình 3. Literacy value/historical significance/deep reflection on humanity: giá trị văn học/ýnghĩa lịch sử/phản ánh rõ nét lòng nhân đạo. 4. Avid/general /non-specialist reader : người đam mê/thường/ít khi đọc sách 5. Public/reference/mobile library… 6. Best-selling/award-winning/master/contemporary novelist… 7. A glimpse into other cultures: Một cái nhìn tổng quát (general) về các nền văn hóa khác 8. Widen your horizon of information/culture/knowledge: Mở rộng kiến thức về…. 9. Thought-provoking ideas: ýtưởng kích thích tưduy 10. Imbibes innovation into your thinking process : tạo sự đổi mới trong tưduy của bạn 11. Book genres/ do-it-yourself book/instructional materials: các thể loại sách/sách tự học/tài liệu hướng dẫn 12. Scientific paper/easy-to-follow guideline/manuscript: bài báo khoa học/hướng dẫn cụ thể, dễ thực hiện/bản thảo 13. New release book/best-selling book/bookworm: sách mới phát hành/sách bán chạy nhất/mọt sách 14. Worth reading books/must-read books/ must-see movies: sách đáng đọc/nên đọc/phim hay nên xem —-Kill The IELTS—-And—-Try Not To Die— Sharing For...

Read More