Category: Bài Học Speaking

IELTS Speaking Part 1

Chào mọi người, lại là Nam Đỗ đây… mình sẽ chia sẽ với mọi người các cấu trúc và làm sao đề đạt điểm cao trong IELTS Speaking Part 1 ở đây nhé. Review cách trả lời các dạng và cách trả lời: Dạng Description  Liking  ...

Read More
Loading