Category: Bài Học Speaking

IELTS Speaking Part 1

Chào mọi người, lại là Nam Đỗ đây… mình sẽ chia sẽ với mọi người các cấu trúc và làm sao đề đạt điểm cao trong IELTS Speaking Part 1 ở đây nhé. Review cách trả lời các dạng và cách trả lời: Dạng Description  Liking...

Read More

Sample Mẫu Speaking

Speaking Part 1 Advertisements Weekends Home Daily routine Birthday Dream Email Friends Indoor games  Hobby Weather Color  Parks Musical instrument Reading books Hometown Jewelry Name Newspaper & Magazine Robots School Shoes...

Read More
Loading