Trong Speaking, khi examiner hỏi bạn mà bạn chỉ trả lời được một câu như dưới… Là bạn nắm chắc con 5.0 or even below rồi đấy.

Examiner: what is your favourite color?
You: It is red. I really love it.

Rất nhiều bạn hay than “mình chẳng có ý?” “mình không biết phải nói gì vào cho dài ra?”. Bên dưới là một list các ví dụ mà bạn có thể xử dụng để KÉO DÀI CÂU TRẢ LỜI.

Reason – đưa ra 1 lý do tại sao bạn thích hoặc không thích cái này, hãy giải thích.

Effects – có nhiểu câu hỏi bạn có thể đưa ra tác động của một điều gì đó đến bạn thân ban hoặc người xung quanh. Đây là một hướng phát triển ý hay và nhất là nó rất logical.

Comparison – thay vì chỉ nói về một vấn đề, bạn có thể compare nó với một vấn đề khác, nhằm tang thêm tính thuyết phục.

Supporting examples – mình phải nói là examiners love example. Và đúng như vậy, câu trả lời của bạn sẽ không thuyết phục lắm khi bạn chỉ nói phong long ko, phải cho học thấy lý luận của bạn là thực tế.

Personal experience – PERFECT, đây là cái mình thích nhất. Dễ nói nhất, giúp cứu nguy trong trường hợp khẩn cấp. Bạn có thể dung những điều bạn đã trải qua hoặc của 1 người nào đó bạn biết để làm dẫn chứng.

Nhưng điều duy nhất mình muốn nhắc các bạn đó chính là việc chon ý để nói. Bạn phải ghi nhớ là chỉ nói 1 trong những ideas bên trên thôi. Vì ở part 1 bạn không có đủ thời gian để trả lời, mặc dù part 3 khá thoáng hơn những cũng phải make sure bạn trả lời clear and short (concise)Mình có 1 ví dụ về việc phát triển ý như trên.

Do you think people today watch TV a lot?

  • Reasons – the increasing number of TV channels, it is much affordable compared to the past.
  • Effects – increasing obesity level, eyesight problem and other health issues.
  • Comparison – relaxing and comfortable in comparison with other leisure activities such as playing sports and reading books.
  • Supporting example, personal experience – my nephew watches nothing but cartoons, his poor performance, and class and has bad eyesight.

=>>> Absolutely, all of us tend to enjoy this leisure activity in our spare time much more compared to the past. This may be because there are interesting TV channels and obviously its cost remarkably less. I think this can cause some health problems such as obesity and bad eyesight.