Đây là dạng hay ra nhất trong  Speaking Part 1, cách trả lời dạng câu hỏi này cũng khá dễ, một số câu hỏi mẫu như:

 1. describe your hometown
 2. tell me about your study/ your job
 3. describe your house
 4. …..

Với những câu hỏi này, các bạn sẽ có cấu trúc như sau:

(1) Lead-in phrase

(2) pointing phrase

(3) Point

(4) Explain/ example/ additional information

Lead-in phrase thường chứa những từ redundent words (những từ làm cho câu trả lời nghe natural hơn) và highlight lên cái câu topic bằng cách paraphrase lại cái đề.

1st pointing phrase là câu đứng đầu ý 1, giúp làm cho bài nói logic hơn.

Point mình muốn nhấn mạnh là giám khảo họ không quan tâm idea của các bạn là gì, mà họ muốn bạn làm cho idea của mình rõ ràng, rành mạch bằng những vocabulary “cao điểm”.

Redundant words pointing phrase 
OK then…

Alright…

Well, you know…

Actually…

Well first of all…

the main thing I should mention is that…

I really need to kick off with the point that…

I suppose I should begin by highlighting the fact that…

I need to start off by pointing out that…

Example

Describe your hometown

 • Lead-in phrase = Ok then (redundant words), there are so many interesting figures I can think off when talking about my hometown (paraphrase the question)
 • pointing phrase = but the main thing I want to mention here is
 • The main point = its traffic (main idea)
 • Explain/ example/ additional information= The road is large with 8 lanes and a number of cameras installed to track traffic, so we rarely have traffic congestions there.

Tell me about your family 

Câu trả lời quốc dân của hầu hết các thí sinh IELTS là:

 • “My family is an extended family. There are 5 people in my family, my parents, grandma, my little sister and me”

Câu trả lời ở trên chỉ dừng ở band 5.-6.0 vì không chứa nhiều từ vựng, cấu trúc hay và thẩm chí là quá nhàm chán với examiner. Để trả lời tốt hơn mọi người nên nhớ (1) add thêm information, ko bao giờ trả lời 1 câu, (2) cố gắng nói đặc điểm khác biệt, (3) cố dùng 2-3 từ vựng academic trong 1 câu trả lời. Ví dụ bên dưới là 1 band 7.0-8.0.

 • Lead-in phrase = Well, I come from a nuclear family, including my parents, my sister and me.
 • Pointing phrase = I should kick off by saying that
 • The main pointmy family has a traditional career of making wooden crafts for decades, and we are quite famous in town. 
 • Additional information = Another point is that we have a close-knit relationship, I mean we always help each other and overcome difficulties together.

Additional information là thông tin thêm vào câu trả lời nếu bạn bị bí ý, thường thì mình chỉ cho 1 idea trong 1 câu trả lời thôi sau đó mở rộng thêm bằng các cho thêm example or explain thêm vào, nhưng nếu bạn bị bí ý thì cho thêm idea cũng tốt thôi 🙂