Ngày 3/2 vừa qua bên China có ra 1 đề Task 1 dạng Bar, trong khi ở Việt Nam Là Table + Pie. Đề bên China không khó lắm, mình có kèm thêm 1 bài mẫu về 1 đề tương tự (cũng ra 1-2 lần rồi), mọi người tham khảo nhé.

The bar chart below shows the percentages of children doing these activities before going to sleep in 2014.

Read More