Ngày 3/2 vừa qua bên China có ra 1 đề Task 1 dạng Bar, trong khi ở Việt Nam Là Table + Pie. Đề bên China không khó lắm, mình có kèm thêm 1 bài mẫu về 1 đề tương tự (cũng ra 1-2 lần rồi), mọi người tham khảo nhé.

The bar chart below shows the percentages of children doing these activities before going to sleep in 2014.

Bài Tương Tự

Share và Like nếu bài viết bổ ích