Bạn phải có 1 người chấm bài IELTS Writing chất lượng nếu muốn điểm cao, Nam xin giới thiệu với mọi người 1 số trang web mà Nam đã và đang sử dụng cho các học trò chấm định kỳ. Tùy theo mức giá mỗi bài mà ch61t lượng khác nhau.

IELTS Advantage – 25$ per Task 

Đây là trang chấm bài mình thích nhất, trang web của 1 ex-examiner, thầy Chris, hiện đang sống và làm việc tại tp HCM. Thầy rất am hiểu về IELTS và cách chấm điểm IELTS, vì thế mỗi ần thầy chấm bài là mình rất yên tâm.

Bài gửi sẽ được hồi âm trong 24 giờ, mỗi bài sửa gửi đi sẽ nhận là 4 trang feedback, đặc biệt thầy sẽ viết lại bài mình sao cho thành band 9.0.

IELTS Answer – 30$ per 

Trang web về IELTS của thầy Mike, 1 examiner lâu năm. Bài sửa khá kỹ, highlight lên những điểm sai trong Task Response (điểm khó ăn nhất trong 4 tiêu chí), giúp cho mình sửa bài và nâng cao điểm tốt.

Bài viết mẫu bên dưới để tham khảo cách chấm của thầy. Mỗi bài trung bình gần 8$ thôi (tầm dưới 200k).

IELTS Blog – 5$ per task 

Web này cũng do ex-examiner or examiner chấm, cũng khá kỹ, cho điểm khá chính xác, chỉ có điều chỉ sửa nhiều ở phần grammar và vocabulary, còn điểm TA và CC thì sửa hạn chế, không viết rõ ra bài mình sai ở điểm nào để sửa.