Announcement: Nay đã là đầu tháng 9, các đề Speaking (cả 3 parts) trong tháng này sẽ bắt đầu thay đổi. Mọi người chú ý theo dõi blog của mình để cập nhập nhé.

Những câu hỏi part 1, 2 bên dưới là bộ đề tháng 5, 6, 7, 8 năm 2018, tỷ suất trúng là 95%.

Nếu bạn nào thi ngoài những topic bên dưới thì mong cmt bên dưới page này để giúp mình cập nhật đề dễ hơn. Mong những câu hỏi này sẽ giúp mọi người đạt được điểm tốt.

Part 1 

RainBoatTeenagers  AccommodationStudy
WorkMagazinesBirdsEmails Text
PatienceMathematicsSocial networkMuseumsTime management
Daily routineWeatherNoiseHats & BagsSky
FilmsParks & TreesVoluntary workAdvertisementMusic
GiftNameHappinesCountrysideDictionary
Outdoor activitiesLeisure timeWild animalsChildren

 

Part 2

 An encouragement A science class Interesting songA subject A job
Shopping in a street marketA websiteA useful skillA talkative personAn animal
A buildingFirst time receive a cellphone callA partyWore special clothesActor/ actress
Lost important thingIndoor gameAmagazineFavorite seasonA public place needs improvement
Learn from someoneGood serviceA photoA toyEvent in school
PolliteA visitorA riverA foreignerAn impressive story
Recent developmentSpecial dinnerHistoric areaSpecial day out Late
Sport personTechnologySave money forHolidayHelp someone
TV programA skill from math lesson    

 

Part 3

Thường những câu hỏi part 3 không cố định và rất khó để học tủ, vì thế mình sẽ chỉ tổng hợp những câu hỏi phổ biến nhất cho mọi người đề phòng thôi nhé.