Announcement: Nay đã là đầu tháng 9, các đề Speaking (cả 3 parts) trong tháng này sẽ bắt đầu thay đổi. Mọi người chú ý theo dõi blog của mình để cập nhập nhé.

Những câu hỏi part 1, 2 bên dưới là bộ đề tháng 5, 6, 7, 8 năm 2018, tỷ suất trúng là 95%.

Nếu bạn nào thi ngoài những topic bên dưới thì mong cmt bên dưới page này để giúp mình cập nhật đề dễ hơn. Mong những câu hỏi này sẽ giúp mọi người đạt được điểm tốt.

Part 1 

Rain Boat Teenagers   Accommodation Study
Work Magazines Birds Emails  Text
Patience Mathematics Social network Museums Time management
Daily routine Weather Noise Hats & Bags Sky
Films Parks & Trees Voluntary work Advertisement Music
Gift Name Happines Countryside Dictionary
Outdoor activities Leisure time Wild animals Children

 

Part 2

 An encouragement  A science class  Interesting song A subject  A job
Shopping in a street market A website A useful skill A talkative person An animal
A building First time receive a cellphone call A party Wore special clothes Actor/ actress
Lost important thing Indoor game Amagazine Favorite season A public place needs improvement
Learn from someone Good service A photo A toy Event in school
Pollite A visitor A river A foreigner An impressive story
Recent development Special dinner Historic area Special day out  Late
Sport person Technology Save money for Holiday Help someone
TV program A skill from math lesson       

 

Part 3

Thường những câu hỏi part 3 không cố định và rất khó để học tủ, vì thế mình sẽ chỉ tổng hợp những câu hỏi phổ biến nhất cho mọi người đề phòng thôi nhé.

 

Share và Like nếu bài viết bổ ích