Category: GRAMMAR & VOCABULARY

Các Loại Câu Trong Tiếng Anh

Trong 1 bài Academic essay, việc sử dụng đa dạng các loại câu trong tiếng anh là rất rất quan trọng. Bài này Nam sẽ giới thiệu cho các bạn 3 loại câu trong tiếng anh (câu đơn, ghép và phức). Học trò hay hỏi Nam là “câu...

Read More

Câu Điều Kiện (IF)

Câu điều kiện (IF) là 1 loại câu rất hay dung trong Task 2 essays. Đây là 1 trong những grammar giúp các bạn nâng cao được điểm GRA (Grammatical range and accuary). Từ thời cấp 4 chúng ta đã học khá nhiều loại câu điều kiện (cụ...

Read More
Loading