Bạn sẽ cần gì khi muốn học IELTS Writing Task 1? Có bao nhiêu dạng trong Task 1? Những cấu trúc, kinh nghiệm gì để học tốt Task 1?

Mình sẽ đi giải đáp những câu hỏi đó cho mọi người!

IELTS Writing Task 1

Các Dạng Bài Task 1  Dàn Bài Chung

Mình làm rõ là Task 1 này là Academic chứ không phải General, mình kèm theo bên dưới 1 số Q&A (câu hỏi phổ biến) giúp các bạn hiểu rõ hơn về Task 1.

Academic & General

Thời Gian Viết Task 1

Viết Bao Nhiêu Từ Trong Task 1

Task 1 Chiếm Bao Nhiêu Điểm Trong IELTS Writing

Grammar & Vocabulary cho Task 1

Các bạn nên ôn lại những kiến thứ này trước khi bắt đầu, or có thể phân ra học từ từ đan xen nhau để vừa học vừa luyện tập.

 3 Structures Cho Task 1 Cách Paraphrase 
 Cấu Trúc So Sánh  Cấu Trúc Tăng Giảm
Các Thì Trong Task 1 Cấu trúc Tương Lai 

 

Các Bước Làm IELTS Writing Task 1

Có bao giờ mọi người bị “quán”, cuốn lên không biết phải làm gì khi bước vào phòng thi hay thẩm chí tự luyện viết ở nhà chưa. Bởi vì lý do này, rất nhiều bạn không thể hoàn thành task 1 đúng thời gian, hoặc dù viết xong nhưng bài rất “nát“. Bên dưới là những bước căn bản nhất để làm Task 1, mọi người áp dụng và luyện tập thường xuyên nhé.

4 Bước Làm Task 1  Bước 1 = Phân tích Bước 2 = Introduction
 Bước 3 = Overview/ overall Bước 4 = Body 

 

Trả Lời Các Loại Bài Trong Task 1 

Mình sẽ chia 7 dạng bài trong Task 1 thành 2 phần. Trong phần 1 mình sẽ tập trung vào giải Line, Bar, Pie, Table và Mix, đây cũng chính là các dạng hay ra trong Task 1, bên cạnh đó mấy loại này cũng giống nhau về grammar và vocab nên cũng dễ học hơn khi gộp.

Line  Bar  Pie 
Table  Mix 

 

Map và Process mình sẽ để riêng ra vì 2 thằng này không dụng chạm gì tới số liệu bằng số cả.

Process Map

Bài Mẫu Cho Task 1 

Mình có kèm theo phân tích bên trong mội bài, giúp mọi người dễ tiếp thu hơn. Bên cạnh đó mình cũng highlight lên các vocab và gram tốt.

Line graphs Bar charts Pie charts
Tables Mixed

 

Process Maps

 

Share và Like nếu bài viết bổ ích