Writing Task 2

Task 2 Overview

 

4 Tiêu Chí Chấm Điểm (4 Marking Criteria)

 

Cách Chấm Điểm Task 2

 

Hướng Dẫn Viết Dạng Đề Advantage & Disadvanatge

Đây là 1 dạng khá phổ biến trong IELTS Task 2, tuần này mình chia sẽ với mọi người cách viết dạng bài này nhé.