Ngày thi 12 này được các bạn review phần Reading ở mức trung bình còn Listening hơi khoai (nhưng trúng được 2 sections trong bộ Thự viên Listening của mình nè :))). Tặng thêm cho mọi người 2 passage của Reading nhé.

Mọi người download 2 passage reading ở link này:

Read More