Lâu quá không cập nhập cho mọi người, hic.. Mà thôi Listening hôm nay trúng 3 passage trong Bộ Đoán Đề Listening (inb page để nhận). Và cũng bonus thêm 1 passage của Reading ngày hôm nay (Link download)

Read More

 


Read More
Read More