Mình sẽ tổng hợp tất cả Đề Thi Writing ở đây nhé mọi người, phần lớn đều có bài mẫu cả. Các bạn có thắc mắt hay câu hỏi gì thì cmt bên dưới dùm mình nhé.

P/s: Những bào mẫu ở đây phần lớn đóng góp từ những giáo viên IELTS nổi tiếng và dĩ nhiên bài nào cũng chất lượng cả, nên mọi người yên tâm nhé :)))

Năm 2018 

Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8
5/ 5/ 2018 2 7 2
12/ 5/ 12 7/ 6/ 2018 19 11
19/ 5/ 12 23 21 18
24/ 5/ 12 30 28 25

 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3  Tháng 4
6/ 1/ 2018 1/ 2/ 2018 3/ 3/ 2018 7/ 4/ 2018
13/ 1/ 2018 3/ 2/ 2018 10/ 3/ 2018 14/ 4/ 2018
18/ 1/ 2018  10/ 2/ 2018  15/ 3/ 2018 21/ 4/ 2018
20/ 1/ 2018  24/ 2/ 2018  24/ 3/ 2018


Năm 2017

Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11  Tháng 12
9/ 9/ 2017 5/ 10/ 2017 2/ 11/ 2017 2/ 12/ 2017
16/ 9/ 2017 14/ 10/ 2017 4/ 11/ 2017 9/ 12/ 2017
21/ 9/ 2017 21/ 10/ 2017 11/ 11/ 2017 14/ 12/ 2017
 30/ 9/ 2017 28/ 10/ 2017 25/ 11/ 2017 16/ 12/ 2017

Mọi người cũng có thể tham khảo các bài thi các năm trước 2015, 2016 2017 

Share và Like nếu bài viết bổ ích