Task 1 – Table

Task 2

Share và Like nếu bài viết bổ ích