Đề Thi Writing IELTS Ngày 1/ 12 / 2018

Trúng với dự đoán của Nam, đề ngày 1/12/2018 này vào Bar graphc đề Task 1 này khá dễ. Phần Task 2 của ngày thi cũng quá trời quen thuộc với chúng ta rồi.

Task 1

Bar chart

 

 

Task 2

Some people think that it is more effective for students to study in groups while others believe that it is better for them to study alone.

Discuss both views and give your own opinion?

Planning

Group study 

  • Studying with other classmates, a student can be consulted or given advice on certain subjects. (1 học sinh học chung với những bạn khác có thể nhận được những lời khuyên về những môn học cụ thể nào đó)
  • Seeing others working diligently, one will feel uneasy if she or he does not follow suitably. (Nhìn thấy những học sinh khác làm việc cần cù, học sinh sẽ cảm thấy khó khắn nếu như cô ấy hay anh ấy không có gắng bám theo)

Study alone

  • students working independently will not be distracted or disturbed. (những học sinh học 1 mình thì sẽ không bị mất tập trung hoặc bị quấy rằng)
  • studying alone may help develop independent thinking. (kiểu như những học sinh học 1 m2inh thì sẽ không rely on others, không bị ỷ lại và cố gắng hết sức mình)
  • not being a part of a group gives students a sense of freedom (không phải là thành viên của bất kì 1 group nào cho học sinh 1 cảm giac tự do, không bị gò bó)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of