Đề Thi Writing IELTS Ngày 9/ 3/2019

Hề lô, các bạn còn ở đó không ta. Hì hì… Hôm nay đề IELTS Writing dễ quá chài luôn ha các sĩ tử. Cả 2 phần Task 1, 2 đều được Nam Đỗ report đầy đủ ở phần IELTS Prediction ngày 9/ 3/ 2019, nên không gì quá bất ngờ.

  • Task 1 trúng phần đoán graphs (bar, pie)
  • Task 2 trúng chủ đề Media và education, tham khảo thêm trong bộ đề Writing có 4-5 đề lấy ý được :))))

 


Task 1

The graph show the performance of a bus in terms of punctuality both actual and target (what actually happened compared to what the company was trying to achieve), and the number of complaints from the customers.

IELTS Ngọc Bách

Task 2

Movies should be for entertainment only or whether they should have educational value?

 

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of