Đề ngày hôm nay (2/10/2018) ra như dự đoán. Pie charts cho Task 1 và Two-part cho Task 2. Mình làm review và giải Task 2 trước nhé mọi người 🙂

Task 1

Pie Charts


Task 2

The tradition that family gets together to eat meals is disappearing. What are the reasons? What are the impacts?

 

Share và Like nếu bài viết bổ ích