IELTS Prediction | Đoán Đề IELTS – Ngày 9/ 3/ 2019

Tuần này đề đoán có hơi trễ, sorry mems nhiều nhé :((((

Tuần trước (2/3/2019) các sĩ tử đã có 1 phen hãi hùng khi Writing cho ra dạng process. Các bạn thi sau thì khá khỏe, khi không còn phải cứ dò chừng ôn process nữa, tuy nhiên dạng map cũng khoai.

Tuần này Nam Đỗ sẽ cho ra bộ đề đoán IELTS như vầy nhé.

Task 1

 

Task 2

Tuần trước đoán đúng phần chủ đề Task 2 – Social phenomenon & development. Tuần này chủ đề sẽ xoáy vào:

  • Family
  • Science (technology)
  • Society (crime – media)
  • Education

Trong phần đưa ra một số câu hỏi mẫu, có tới 4-5 câu chủ đề Work (trúng tủ tuần trước), nên bộ này các bạn bỏ chủ đề Work ra rồi xem luyện nhé: (Tải file đề đoán Writing)

 

 

 

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of