IELTS Writing 

Task 1

Note: Mọi người click vào links trên để xem các dạng bài Pie, Bar+ sample mẫu để chuẩn bị cho thi nhé.

IELTS Speaking

Mình sẽ highlight lên những câu hỏi được hỏi nhiều trong các ngày thi trước, có khả năng ra lại cao (Tổng hợp từ các bạn đi thi rồi báo lại trên các groups, cũng như học trò mình)

Part 1

Toàn bộ câu hỏi của Part 1 quý này

 

Một số đề có tầng xuất ra cao

Work or study Hometown Sleep
Gift Accommodation Leisure time
Name Transport Plant

 

 

Part 2

A science lesson A pollite situation An achievement
A product bought recently An advertisement an unsual meal
Favorite subject An unusual meal A peice of furniture
A time helped someone

 

Share và Like nếu bài viết bổ ích