IELTS Prediction – Ngày 19/ 5/ 2018

IELTS Writing 

Task 1

Note: Mọi người click vào links trên để xem các dạng bài Pie, Bar+ sample mẫu để chuẩn bị cho thi nhé.

IELTS Speaking

Mình sẽ highlight lên những câu hỏi được hỏi nhiều trong các ngày thi trước, có khả năng ra lại cao (Tổng hợp từ các bạn đi thi rồi báo lại trên các groups, cũng như học trò mình)

Part 1

Toàn bộ câu hỏi của Part 1 quý này

 

Một số đề có tầng xuất ra cao

Work or studyHometownSleep
GiftAccommodationLeisure time
NameTransportPlant

 

 

Part 2

A science lessonA pollite situationAn achievement
A product bought recentlyAn advertisementan unsual meal
Favorite subjectAn unusual mealA peice of furniture
A time helped someone

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of