wir

Mình sẽ dùng page này để post và cập nhập tất cả những thứ mình post trên Facebook cá nhân hoặc trong group IELTS của mình cho các bạn dễ dàng theo dõi và lưu bài lại để học. 

 

Ôn Lại Cách Viết Câu

 Các thành phần trong 1 câu Mệnh đề quan hệ
Mệnh đề điều kiệuLinking words

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo series này của mình, các bài viết về grammar và cách sử dụng sao cho đúng cho các bài essays:

Các bài học cho task 2

Để viết được 1 bài Task 2 tốt, cần rất nhiều yếu tố như khả năng lập luận, brainstorm… mình sẽ chia sẽ ở những bài viết bên dưới:

Cách Cho 1 Example Band 7.0

Cách Chấm Của Examiners và Những Điểm Cần Lưu Ý

 

Các dạng bài trong Task 2

Phần này quyết định điểm số của các bạn trong phần Task Achievement và Coherence & Cohension, mình sẽ viết chi tiết các giải của các ạng bên dưới:

Discussion Opinion Advan & Disadvan
Problem & SolutionTwo-part 

 

Download các tài liệu luyện Viết 

Bên cạnh các bài học mình viết ở trên, có khá nhiều bài viết mà mọi người có thể download về, in ra để làm tài liệu học rất  tốt.