Lớp IELTS

Hi, hiện mình đang mở các lớp IELTS tại nhà và dạy hợp đồng cho một số Cty. Nếu mọi người tin tưởng có thể tham khảo một số lớp của mình bên dưới nhé.

Các Lớp Tháng 9 và 10 (FULL)

 

Các lớp của Nam Đỗ 

Lớp 5.0

 • Đầu vào từ không biết gì, đầu ra 5.0
 • thời lượng 4-5 tháng
 • 4 buổi 1 tuần
 • Học phí 6.200.000 (cập nhập 8/10/2017)
 • Lớp học từ căn bản lên, đảm bảo Writing và Speaking dạy lại từ đầu

 

Lớp 6.0+

 • Đầu vào 4.5-5.0, đầu ra trên 6.0+
 • Thời lượng 5 tháng (lớp Comprehensive) và 3 tháng (lớp Intensive)
 • 3 buổi tuần (lớp Comprehensive) và 4 buổi tuần (lớp Intensive)
 • Học phí 5.800.000 (cập nhập 8/ 10/ 2017)

 

Lớp 7.0+

 • Đầu vào 6.0, đầu ra trên 7.0
 • Thời lượng 4 tháng
 • 3 buổi tuần
 • học phí 6.700.000 (cập nhập 8/ 10/ 2017)