Chào các bạn, bên dưới là bài tóm tắt khái quát phần thi Đọc trong IELTS. Bên cạnh, mình có giải thích và có bài tập cho từng loại bài tập cụ thể. Enjoy!!!

Phần thi Đọc trong IELTS Academic kéo dài 60 phút.

Phần kiểm tra

Có 3 section. Tổng cộng bài đọc dài từ 2,150-2,750 từ.

Mỗi section gồm một bài đọc dài.

 1. Các bài đọc miêu tả thực tế lấy từ sách, báo, tạp chí… Các bài đọc được viết cho đối tượng độc giả không chuyên và về các chủ đề được nhiều người quan tâm
 2. Các bài đọc phù hợp với các thí sinh chuẩn bị vào đại học hoặc sau đại học, hoặc chuẩn bị đăng ký
 3. Các bài đọc thuộc nhiều thể loại từ miêu tả thực tế đến bình luận và phân tích.
 4. Các bài đọc có thể gồm các số liệu không bằng lời như biểu đồ, sơ đồ hoặc hình minh họa.
 5. Nếu các bài đọc chứa các cụm từ chuyên môn thì một định nghĩa đơn giản sẽ được cung cấp

Loại câu hỏi

 1. Multiple-choice questions
 2. Shot-answer questions
 3. Sentence-completion questions
 4. Note/ summary/ diagram/ flow chart/ table-completion questions
 5. Choosing from a heading bank for identifying paraghraps/ sections of a passage
 6. Identification of the writer’s viewpoints/ claims and information in a passage – yes/ no/ not given
 7. Classification
 8. Matching lists/ phrases

Thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng nhận được 1 điểm. Nếu ghi trên 40 điểm được chuyển sang thang điểm IELTS tương ứng là 9. Cách tính điểm của IELTS được tính theo 1 điểm tròn hoặc lẻ nửa điểm.

Các mẫu cho từng loại câu hỏi

Academic Reading Sample Task – Identifying information

Academic Reading Sample Task – Identifying writer’s views

Academic Reading Sample Task – Matching features

Academic Reading Sample Task – Matching headings

Academic Reading Sample Task – Multiple choice questions

Academic Reading Sample Task – Table completion

Academic Reading Sample Task – Diagram label completion

Giay làm bài thi

IELTS Reading answer sheet

 

Lời kết

Trong các bài sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết việc giải từng loại đề và kèm theo tài liệu để các bạn luyện Reading nữa. Mong các bạn ủng hộ các bài viết của mình nhé