17 March 2015

Tổng quan bài thi nói (Speaking) trong IELTS

Hôm nay mình sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát về bài thi Speaking, cũng như những tiêu chí chấm điểm mà các giam khảo dựa vào để đánh giá 1 bài thi.

Cấu trúc bài thi

Bài thi thường khoảng 10-13 phút bao gồm 3 phần và luôn bắt đầu nói về những việc thường ngày (ở đâu, thích gì,…) và kết thúc bằng 1 bài interview khá khó.

speaking-map1

Tiêu chí chấm điểm

Các giám khảo đề dựa trên 4 criterials: pronunciation, fluency and coherence, grammar, vocabulary để chấm điểm.

Ngoài các tiêu chí trên, còn những thứ khác (mà chỉ những ai có kinh nghiệm mới biết :)) như Confidence, Appearance hoặc Greeting. Mình sẽ nói rõ hơn trong những bài Tips and Tricks sau nhé.

Lời kết

Thực ra trong bài này mình chỉ muốn giới thiệu sơ về phần thi Speaking thôi. Mong các bạn sẽ cố gắng theo dõi những bài sau chia sẽ kinh nghiệm nói band 8.0 của mình nhé. Thanks!!!