21 March 2015

Complete IELTS Bands 4-5

Hello, mình xin giới thiệu với các bạn bộ Complete IELTS Band 4-5 giành cho những newbies IELTS. Nếu bạn đang tìm một cuốn sách có đủ 4 kỹ năng với assignment và những helpful activities để nâng cao trình độ thì bạn chọn đúng rồi đấy  😆

Mình copy nguyên mẫu phần Abstract và Features của Complete IELTS Band 4-5 bên giới cho bạn một cái nhìn tổng quan về cuốn sách này nhé.

Description: This two-level course covers all parts of the IELTS exam in detail, providing information, advice and practice to ensure that students are fully prepared for every aspect of the exam. Informed by the Cambridge English Corpus, Complete IELTS includes examples and exercises which tackle key IELTS problem areas, making it the most authoritative IELTS exam preparation course available.

Key Features:
• A writing reference develops the full range of writing skills needed for the IELTS exam.
• A Language Reference provides further grammar and vocabulary explanations and examples.
• Regular revision units at the end of every second unit measure students progress and recycle grammar and vocabulary.
• A speaking reference develops the full range of speaking skills needed for the IELTS exam.
• Full sample exam paper in the back of the book

Link Download

Student Book: Book & CD

http://up.4share.vn/f/62505b5a5a525256/

Teacher Book: Teacher Book + Work Book + CD

http://4share.vn/f/350603000c0d0102/ 

Pass: ebooktienganh.com

Nếu bạn tự học thì hãy đọc kỹ phần đầu của cuốn sách – phần introduction và study guides. Còn nếu bạn học nhóm thì cũng khuyên bạn đọc để có một cái right mindset về studying nhé  😎