Topic Vocabulary

Ai học tiếng Anh, or tất cả mọi thứ tiếng thì học TỪ VỰNG là điều khốn khổ nhất. Mỗi ngày chúng ta phải "nhồi nhét" nào là Từ Vựng, nào là Ngữ pháp vào não và dĩ nhiên là chúng sẽ cứ mờ dần mờ dần cho đến khi ko còn gì nếu bạn không dùng.

Mình sẽ chia sẽ phần từ vựng ở đây, kèm theo các phương pháp giúp mọi người học tốt nhé.

Mình rất thích cách học từ vựng theo người Do Thái này, rất dễ vào đầu và dễ áp dụng luôn, mình sẽ sưu tầm bỏ vào mục này đề mọi người xem nhé. 

Từ Vựng Academic

Most Frequently

CAREER

EDUCATION

TECHNOLOGY 

ENVIRONMENT 

TRANSPORTATION