Category: Uncategorized

Bài 1 – Các thành phần trong 1 câu

Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu khái niệm của 1 câu là như thế nào: Một câu (a sentence) là một nhóm các từ bao gồm một chủ ngữ (a subject) và một động từ (a verb) (có thể có thêm túc từ) và diễn đạt một ý hoàn chỉnh (a complete...

Read More

Series Hướng Dẫn Viết Câu Tiếng Anh

Mọi người đang bắt đầu học viết Writing mà không biết bắt đầu như thế nào à? Mình cũng đã từng như vậy, không biết ghép câu như thế nào. Mình khá hiểu cái cảm giác “lực bất đồng tâm” ấy, hic hic… nhưng mọi thứ...

Read More
Loading