Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu khái niệm của 1 câu là như thế nào:

Một câu (a sentence) là một nhóm các từ bao gồm một chủ ngữ (a subject) và một động từ (a verb) (có thể có thêm túc từ) và diễn đạt một ý hoàn chỉnh (a complete thought).

Ví dụ Chủ từ (S) Động từ (V) Túc từ (O) 
1 I eat
2 I sleep
3 I drink water

Trong ví dụ (1) và (2) dù chỉ có 2 từ các bạn vận có thể thấy nghĩ của câu hoàn toàn đầy đủ, mọi người vẫn có thể hiểu bạn muốn nói gì. Câu (3) thì có thể phần túc từ để nói rõ hơn, cụ thể hơn, bạn cũng có thể nói I DRINK, nhưng mọi ng sẽ không biết bạn DRINK gì vậy nên sẽ có thể túc từ (Object) đề vào cuối câu.

Chủ ngữ (a subject) có thể là một danh từ hoặc đại từ cho người nghe/đọc biết chủ thể của một hành động.

Động từ (a verb) thường có chức năng báo cho ta biết một hành động, hoặc đôi khi động từ chỉ có chức năng nối chủ ngữ với các thành phần còn lại của câu. Với chức năng đầu tiên, động từ được gọi là động từ hành động (action verbs), ví dụ như tell (nói), laugh (cười), run (chạy), drink (uống), v.v… Còn với chức năng thứ hai, động từ được gọi là động từ nối (linking verbs), ví dụ như to be (thì, là), become (trở nên), look (nhìn/trông có vẻ), seem (dường như/có vẻ như), v.v…

Tân ngữ (an object) là một danh từ (a person, a cat, a dog…) hoặc đại từ tân ngữ (me, you, him, her, us, them) và tiếp nhận hành động của ngoại động từ (transitive verbs). Không phải câu nào cũng cần tân ngữ.

Một số ví dụ khác

S V O
He is my teacher
Minh will become a teacher
Tiên has learn English

 

1 Tôi đi
2 Tôi đi đến trường
Tôi đi đến trường nhanh
4 Tôi làm bài tập
5 Cô ấy đang ngủ
6 Ba tôi có 1 con mèo
7 Ba tôi có 1 con mèo mập

Bài tập (1) đơn giản là I GO (đi nói chung) or I WALK (đi bộ). Nhưng bài tập (2) là I GO TO SCHOOL, các bạn thấy có TO thêm sau động từ GO, đây gọi là Preposition (hiểu nôm na là những từ đi đi kèm với verb để tạo nên 1 câu hoàn chỉnh, bao gồm các từ như OF, WITH, AGAINST)

Bài tập (3) I GO TO SCHOOL FAST. Mình thêm từ NHANH (FAST) vào câu, ý mình bổ nghĩa cho từ GO, đi như thế nào? đi NHANH, trong tiếng anh, người ta gọi đây là trang từ Adverb, mọi người chỉ cần nhớ là TRẠNG TỪ bổ nghĩa cho ĐỘNG TỪ trong câu. Một vài trường hợp nó bổ nghĩa cho cả câu, mình sẽ viết rõ hơn trong bài sau.

Bài tập (4) I DO HOMEWORK. Có nhiều bạn cho viết là I MAKE HOMEWORK or I GET HOMEWORK, 2 câu sau này là sai. “DO HOMEWORK” được mọi người gọi là Collocations (những từ chỉ đi với nhau mới có đúng nghĩa, ví dụ như GO SHOPPING chứ không ai nói WALK SHOPPING or RUN SHOPPING cả)

Bài tập (5) SHE IS SLEPPING. Những bài học rút ra được:

  • Bạn có thể thấy là chủ từ bây giờ không còn là I nữa mà là SHE, có nghĩa chủ từ có thể là rất nhiều từ khác. Về căn bản, chủ từ là tất cả các danh từ (Noun), cụm danh từ (Noun phrase), động từ đuôi -ing (Gerun)
  • IS SLEEPING” là thì hiện tại tiếp diễn (present continuos). Trong English các bạn có 12 thì, nhưng theo mình chỉ cần hoàn chỉnh 7-8 thì là bạn có thể viết thoải mái tất cả các dạng, loại đề thi.

Bài tập (6) MY FATHER HAS A CAT. “A” có nghĩa 1 là, nó được gọi là Article, đây là 1 điểm grammar rất hay sai của người Việt. Bài tập (7)MY FATHER HAS A FAT CATM Nam thêm từ MẬP (FAT) vào bài, khác với ví dụ (3), ở đây là đươc thêm bổ nghĩa cho DANH TỪ (con mèo). Người ta gọi FAT là tính từ ADJECTIVE mọi người nhớ đơn giản là TÍNH TỪ bổ nghĩa cho danh từ (Noun) là được.

Thứ tự các dạng từ trong câu sẽ như thế này:

Vậy để viết 1 câu tiếng anh hoàn chỉnh thì các bạn sẽ cần phải học. Không quá nhiều, nhưng chắc chắn là không ít :((( 

  • Các cấu trúc (grammar). Mọi người nói không cần, nhưng mình tin là không ai muốn viết hay nói mà ko cần Grammar cả, vì thế đây là phần rất rất quan trọng mình muốn nhấn mạnh.
  • Học từ vựng (vocabulary). Đây là phần khó khăn nhất của tất cả các bài thi. Cả 4 klỹ năng đều phụ thuộc vào việc bạn có hiểu người ta đang viết hay nói gì không. Nếu bạn không có 1 kho từ vựng đủ lớn thì xem như “đi đứt”
  • Học collocations & idioms. Mình sẽ có bài viết riêng về 2 điểm từ vựng này.

 

Share và Like nếu bài viết bổ ích