Series Hướng Dẫn Viết Câu Từ Căn Bản Tới Nâng Cao


Mọi người đang bắt đầu học viết Writing mà không biết bắt đầu như thế nào à? Mình cũng đã từng như vậy, không biết ghép câu như thế nào. Mình khá hiểu cái cảm giác “lực bất đồng tâm” ấy, hic hic… nhưng mọi thứ đã khác khi mình cố gắng để HỌC, mình sẽ share kinh nghiệm và kiến thức để giúp mọi người học dần lại nhé :)))

Phần 1 – Các điểm ngữ pháp quan trọng 

Bài 1 – Các thành phần trong 1 câu (sentence)

  • Danh từ
  • Động Từ
  • Tính từ
  • Trạng từ
  • Gerun
  • Article
  • Giới từ (Preposition)

Bài 2 – Các thì trong English

Bài 3 – Các loại câu trong English

Bài 4 – Mệnh đề IF

Bài 5 – Mệnh đề quan hệ

Bài 6 – Động từ khiếm khuyết

Bài 7 – Cấu trúc so sánh

Phần 2 – Cách viết câu (Sentence) 

Bài 6 – Như thế nào là 1 đoạn

Bài 7 – Từ nối (linking words)