Category: VOCABULARY

Culture

Từ vựng trích từ Essays chủ đề Education  To preserve = to protect and keep something, usually because it is valuable for some reason The state preserves ancient buildings because they are part of our heritage. Rituals = highly...

Read More

Environment

Từ vựng trích từ Essays chủ đề Environment Contamination = pollution by poisons or dangerous elements The atmosphere in large cities is often contaminated by smog, as we can see in China. The biosphere = the relationship between...

Read More

Sách Luyện Từ Vựng

Mình sẽ giới thiệu với mọi người những nguồn tài liệu chất lượng, giúp mọi người học tốt phần vocabulary này nhé :)))) Ideals for IELTS topics: Quyển này của thầy Simon về 24 topics phô biến nhất (Advertising, Education…)...

Read More

WEEKLY VOCABULARY: CRIME AND PUNISHMENT

Bên dưới là list những helpful vocabulary về Crime giúp tăng điểm Writing của bạn rất nhiều 🙂 Đầu tiên hãy học thuộc các loại tội phạm: Bạn phải biết thêm các loại Punishment đi kèm với Crime: Justice System có thể được bạn dùng...

Read More

IELTS SPEAKING: RELATIONSHIP IDIOMS

Để đạt điểm cao trong IELTS Speaking, bạn nên dùng nhữ idioms như trên để nghe giống 1 native speaker.  – Get along with (có 1 mối quan hệ tốt với sai đó) vd: I suppose I always got along quite well with my brothers when...

Read More
Loading