Category Archives: WRITING

Đề Thi IELTS Writing Ngày 30/ 6/ 2018

Task 1  Bar Task 2  Shopping centers and supermarkets are more popular than small local shops. Is this a positive or negative development? Give your opinion. Supermarkets and shopping centers have gained immense popularity over the past few decades due to a range of conveniences they offer. I firmly believe this phenomenon is a positive one. To begin with, shopping […]

IELTS Speaking – Các Đề Thi Được Report

Hi mọi người, Nam sẽ sưu tầm những phần thi của các bạn phần Speaking ở đây. Chỉ cập nhập đề thi tháng 5-9 thôi, để biết đâu ra thêm 1-2 đề mà bị trật tủ thì khốn. Đây là những đề Report Nam sưu tầm được. Bạn hãy lưu link lại và nếu có […]

Writing Task 1 Sample – Line – Car Thefts

1 bài mẫu Writing task 1 nhiều đường (4 đường), rõ ràng là khá nhiều bạn bị rối khi nhìn vào biểu đồ nhiều số liệu. Mình sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn vê những gì bạn cần làm khi nhìn vào 1 buổi đồ nhiều như vầy. The line graph shows thefts per […]