Category: WRITING

Một Số Cách Paraphrase Trong Task 1

Rất nhiều bạn ị “khựng” trong việc paraphrase trong Writing Task 1, cũng vì thế mà điểm số bị thấp đi (Vocab và Gram) đáng kể. Trong bài viết này mình sẽ cung cấp 1 từ vựng và synonym của chúng. Paraphrase trong...

Read More

Các Dạng IELTS Writing Task 1

Cũng giống với Task 2, Writing Task 1 trong IELTS được chia thành 7 dạng rất rõ ràng. Trong bài này mình sẽ giúp mọi người phân biệt rõ các dạng Task 1 để học tốt hơn. Mình chia 7 dạng trong Task 1 thành 3 phần graphs, charts,...

Read More

Listening Section 1 – #2

IELTS Recent Actual 3 – Test 2 Section 1 – Questions 1 – 10 Complete the notes below Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/ OR A NUMBER for each answer Birmingham Exhibition Example Purpose of calling: purchasing tickets Open in:...

Read More

Cấu Trúc Tương Lai

Trong Task 1, đặc biệt là Line và Bar, mọi người sẽ có lúc đụng phải dạng phỉ miêu tả tương lai (như hình ở trên). Rõ ràng số liệu nằm ở tương lai, mọi người không thể dùng cấu trúc quá khư đơn or hiện tại đơn để miêu tả. Mình...

Read More

Cấu Trúc So Sánh

Trong Writing Task 1, mọi người phải so sánh số liệu rất nhiều, vì thế việc học (or ôn lại) các cấu trúc so sánh (ss bằng, ss nhất, ss hơn) rất là quan trọng. Mình sẽ lấy 1 ví dụ rất căn bản bên dưới để giúp các bạn hiểu. Bảng...

Read More

Cấu Trúc Tăng Giam

Để thể hiện sự tăng lên, chúng ta có thể dùng: X increased / rose / grew from … to … There was a/an increase / rise / growth in X. X rose gradually / steadily / sharply / dramatically to reach … in 2005. This figure continued to...

Read More

5 Dạng IELTS Writing Task 2

Mình phân các loại câu hỏi trong task 2 thành 5 dạng chính: 1. Discussion  Ex 1: Some people think that environmental problems should be solved on a global scale while others believe it is better to deal with them nationally....

Read More

Hướng Dẫn Viết Dạng Pie Chart

Lại 1 lần nữa mình muốn nhắc lại với mọi người là bố cục của dạng pie sẽ giống như những dạng ở trên, bạn nào chưa xem thì xem lại dùm Nam nha. Hì hì… Từ Vựng Cần Thiết Cho Pie Cách dung represent, occupy, constitute,...

Read More
Loading

Special Gift

error: Content is protected !!