Bốn bước để làm một bài Task 1 band 7.0 

 1. Phân tích, xác định và chọn ý để viết bài
 2. Paraphrase lại câu hỏi
 3. Viết overview 
 4. Viết 2 bodies

 

Mình sẽ đi từng bước, giải thích và đưa ví dụ cặn kẽ cho các bạn nhé. 

Phân Tích, Xác Định và Chọn Ý 

1. Phân Tích và Xác Định

Đầu tiên bạn nên xác định loại câu hỏi là Bar, Line hoặc process. Việc này sẽ giúp bạn dễ tiếp cận với cách giải, từ vựng và hướng làm bài hơn. 

Xác định cái chúng ta cần phải viết. Ví dụ như Tense (thì), đơn vị (millions, percent…), quốc gia (China, Vietnam…) và nhiều nữa. Bên dưới là ví dụ. 

Goods-consumer

Lấy bài table trên làm ví dụ. Sau khi đọc đề, mình sẽ có những highlights như sau:

 • Nói về CONSUMER SPENDING
 • Bài viết thì QUÁ KHỨ (năm 2002)
 • 5 COUNTRIES, 3 CATEGORIES
 • Đơn vị là %

2. Chọn ý 

Phần lớn các bạn điều có thể deal với dạng có ít số liệu, nhưng khi đụng những dạng có nhiều số liệu như Table (lớn) hoặc Pie (lớn) thì bị rối. Lời khuyên của mình là CHỈ CHỌN NHỮNG Ý CHÍNH, NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT để nói thôi. 

academic_task1_chart

Mình lấy Bar graph trên làm ví dụ. Sau khi phân tích, mình sẽ chọn những điểm sau để viết bài:

 • Course A dẫn đầu năm 2001, đột nhiên  rớt thảm. Nhưng sau đó tăng từ từ. 
 • Course B chỉ 2.2 millions. Tăng vọt năm 2002 tới hơn 4.1 millions. Nhưng lại rớt xuống its bottom 1.8 mill
 • Course: C xuất phát là khóa ít học sinh nhất chỉ 2 mill. Nhưng tăng đều theo thời gian và trở thành lớp dẫn đầu năm 2004.

Paraphase Lại Câu Hỏi

Tất cả bạn cần là những công thứ này:

 

Đối với dạng 1 hình, graph, chart:

"The bar graph/pie chart/ line graph/table provides information about …(+ what + where+ when)"

12

=>>>>> The bar chart compares the number of mobile phones sold worldwide by the five most popular manufacturers in the years 2009, 2011 and 2013.

 

Đối với dạng 2 hình, graphs, charts:

"The bar graph/pie chart/ line graph/table provides information about …(+ what+ where+ when)…, while the line/bar/pie chart indicates ……. (+ what+where+ when) !