23 April 2017

Cấu Trúc 1 Bài Task 1

Với 1 bài Report đơn (Chỉ có 1 graph/ chart) thì cấu trúc bài sẽ như sau, mình sẽ đi từng phần:

 1. Introduction 
 2. Overall 
 3. Body 1 
 4. Body 2

Introduction

Đây là phần mở đầu của bất cứ report nào, bí quyết đề làm phần này là PARAPHRASING. Tức là bạn chỉ cần chuyển những words trong phần đề bài là có thể có 1 Intro tốt rồi. Đừng cố gắng bỏ thêm bất kỳ information nào trong phần này.

Đề Bài là:  The graph below shows female unemployment rates in each country of the United Kingdom in 2013 and 2014

Mình sẽ paraphrase lại thành:  The bar chart gives information about the proportion of women who were unemployed in the UK in 2013 and 2014.

Với phần intro này, các bạn có những từ paraphrase như sau, bài nào cũng bỏ vô và tập viết nhiều để quen:

The bar graph/pie chart/ line graph/table provides information about …(+ what + where+ when)…

Đề para tốt điều đầu tiên là từ vựng, bài viết Cách Paraphrase này Nam có liệt kê khá nhiều từ vựng đề bạn học. Bạn nên ghi chép vào vở riêng đề ôn đi ôn lại nhé.

Overall

là đoạn nói về đặc điểm chung nhất của bài viết. Đây là một tiêu chí chấm thi của Task 1 nên bạn không được bỏ qua.  Đoạn main feature này có thể coi như là conclusion của Task 1 vậy. Mình có vài câu mở đầu cho đoạn này như sau:

 • Overall, …
 • It is clear that… 
 • It is noticeable that… 

Ví dụ 1: 

Mình sẽ có 2 điểm nổi bật như sau:

 • there were fewer women without work in 2014 than in the previous year, with an exception for those in Scotland.
 • the unemployment rates of English women and Scottish women were significantly higher than those of women in Wales and Northern Ireland.

Khi bỏ vào 1 câu overall, mình sẽ có:

 • Overall, there were fewer women without work in 2014 than in the previous year, with an exception for those in Scotland. It is also noted that the unemployment rates of English women and Scottish women were significantly higher than those of women in Wales and Northern Ireland.

 

Ví dụ 2: 

Màu xanh là USA, màu đỏ là China

 • Overall, the birth rates of both nations decreased over the period of 80 years.
 • Although the two trends were similar in terms of a general decline, the birth rate of the USA in most years was higher than that of China.

Vậy bạn sẽ phải chú ý vào gì để có thể cho ra 1 overall tốt???

 

Body

Đây là phần chiếm phân lớn bài report của các bạn, tùy theo từng loại câu hỏi khác nhau mà chúng ta sẽ phân tích và chia body sao cho phù hợp.

Phần này mình sẽ hướng dẫn mọi người trong mục “trả lời các loại bài trong Task 1“.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of