22 July 2017

Hướng Dẫn Viết Dạng Bar Graph

Cấu trúc dạng bài Bar thì cũng giống với Line (Nam đã nói phía trên) mọi người xem lại nhé.

 • Introduction
 • Overall
 • Body

Lưu ý là đối mội dạng trong Task 1 đều có cách phân tích khá khác nhau, vậy nên khi học viết, các bạn hãy chú ý đến cách phân tích mình đính kèm mỗi bài để rút ra kinh nghiệm.

 

Từ Vựng Cần Thiết Cho Bar

Cấu trúc so sánh:

 • More + noun + than: More males than females chose the TV.
 • Adjective+ -er+ than: The price of an apartment was lower in 1946 than 1999.
 • Fewer +noun + than: Fewer females than males chose the TV.
 • More/less + adjectives+ than: The TV was more popular among males than females.
 • The most/least + adjective: The most popular form of communication was the Internet.
 • The+ adjective+ – est: The fastest means of communication is emailing.
 • As many …… as: As many females as males chose the computer.
 • not as many …… as: Not as many males as females chose the radio

Bỏ thêm trạng từ vào cấu trúc so sánh:

 • Slightly more women than men voted for the bicycle.
 • In the past, considerably more people lived in the countryside than towns.
 • Many more people can use a computer today than thirty years ago.
 • Substantially less time is now spent doing housework than before.
 • There are significantly fewer people now working in manufacturing than in the past.
 • Sports programs are watched by practically as many people now as in the past.
 • The exhibition about cinema attracted far fewer visitors than expected.
 • Illiteracy is much less common than in previous generations.
 • Nearly as many children as adults watch programs about ancient history.

Cách sử dụng “Highest” và “The highest

 • Chúng ta dung THE khi có 1 noun sau ADJ. Ví dụ như là THE HIGHEST number, THE HIGHEST proportion. The UK had the highest rate of unemployment.
 • Khi không có NOUN phía sau, chúng ta chỉ cần ghi HIGHEST. Ví dụ như the number was HIGHEST. The unemployment rate was highest in the UK.

Cách nói gấp bao nhiên lần, kém bao nhiều lần

 • There were twice as many unemployed people in 2009 as in 2005.
 • The number of unemployed people doubled between 2005 and 2009.
 • Twice as many people were unemployed in 2009 compared to 2005
 • There was a twofold increase in the number of unemployed people between 2005 and 2009.

Cách dung Number, Amount, Proportion, Figure

 • The number of + plural noun e.g. the number of visitors.
 • The amount of + uncountable noun e.g. the amount of money.
 • Proportion chỉ được dung để miêu tả percentages (not numbers). the proportion of + plural noun” e.g. the proportion of people
 • the figure for + plural noun e.g. the figure for visitors to the UK

 

Học cách phân tích

 • Bài mẫu 1

Đề bài có số liệu của 2 năm (2013 và 2014), vậy thì chúng ta dùng trong bài viết phải là quá khứ đơn. Đối với các bài chart mà có 2 năm như thế này, cách viết phổ biến sẽ là chia theo năm, nghĩa là một body sẽ viết về 2013 và một body còn lại sẽ miêu tả 2014.

Các bạn cũng có thể dễ dàng quan sát thấy cột 2013 luôn cao hơn cột 2014, ngoại trừ Scotland. Vậy, chúng ta có thể dùng chi tiết này để viết main feature:

Overall, there were fewer women without work in 2014 than in the previous year, with an exception for those in Scotland.

Bên cạnh đó, các bạn có thể quan sát thấy số liệu của England và Scotland cao hơn ở Northern Ireland và Wales nên có thể viết thêm:

It is also noted that the unemployment rates of English women and Scottish women were significantly higher than those of women in Wales and Northern Ireland.

Với năm 2013, chúng ta thấy England cao nhất (6.8%), tiếp theo đến Scotland (6.1%) và Northern Ireland (5.6%) và Wales (5.4%). Vì vậy, chúng ta sẽ so sánh England và Scotland với nhau trước khi nói về số liệu của 2 nước còn lại.

In 2013, the highest unemployment figure was seen in England (6.8%), which was 0.7% higher than that of the second highest in Scotland.

Sự chênh nhau của Northern Ireland (5.6%) và Wales (5.4%) là không đáng kể:

The proportion of women who were out of work in Northern Ireland was slightly higher than in Wales, with 5.6% and 5.4% respectively.

Năm 2014, các bạn có thể thấy số liệu của England và Scotland vẫn cao hơn 2 nước còn lại, nhưng trong khi số liệu của England tăng thì Scotland lại giảm. Vì vậy, chúng ta viết:

A year later, while the rate of unemployed women in England fell to 6.5%, the figure for their counterparts in Scotland rose to 6.7%, making them the two highest figures in the year 2014.

Ở Northern Ireland và Wales’s số liệu đều giảm so với 2013, vì vậy chỉ cần viết:

In the other two nations, Wales and Northern Ireland, the rates of unemployed women decreased, from 5.4% to 5.0% and 5.6% to 4.6% respectively.

Written by ielts.vinh@gmail.com

Full essay

The bar chart gives information about the proportion of women who were unemployed in the UK in 2013 and 2014.

Overall, there were fewer women without work in 2014 than in the previous year, with the exception of those in Scotland. It is also noted that the unemployment rates of English women and Scottish women were significantly higher than those of women in Wales and Northern Ireland.

In 2013, the highest unemployment figure was seen in England (6.8%), which was 0.7% higher than that of the second highest in Scotland. The proportion of women who were out of work in Northern Ireland was slightly higher than in Wales, with 5.6% and 5.4% respectively.

A year later, while the rate of unemployed women in England fell to 6.5%, the figure for their counterparts in Scotland rose to 6.7%, making them the two highest figures in the year 2014. In the other two nations, Wales and Northern Ireland, the rates of unemployed women decreased, from 5.4% to 5.0% and 5.6% to 4.6% respectively.
(171 words – written by ielts.vinh@gmail.com)

Chia sẽ 1 số kinh nghiệm làm bài Bar

 • Đối với bài có 2 năm, các bạn nên chia theo năm để so sánh. Năm trước miêu tả số liệu của các biến cố với nhau. Năm sau các bạn nên so sánh tăng/giảm của cùng một biến cố. Lưu ý là không được dùng “from 1990 to 2000” hoặc “between 1990 and 2000” nếu đề bài chỉ có 2 năm nhé! Phải là “in 1990 and 2000”.
 • Đối với bài có quá nhiều số liệu thì nên tìm cách bỏ bớt số liệu để nhóm với nhau cho dễ. Nên bắt đầu từ biến cố cao nhất trước, sau đó miêu tả cái thứ 2 và thứ 3. Sử dụng các cấu trúc: S+V+O, followed by X with 9% and Y with 19%.
 • Với các bài có nhiều biến cố, hãy nhóm các biến cố có cùng xu hướng để tiện miêu tả. Ví dụ, nhóm các số liệu có cùng xu hướng tăng/giảm trong cả quá trình. Luôn lưu ý số liệu nào cao nhất để đề cập trong bài viết.
 • Một số quốc gia phải có “the” đi đằng trước: The US, The UK, The Phillipines. Nếu đề bài có 2 biến cố trở lên (giả sử là quốc gia), thì chúng ta phải dùng “the other two/three countries” ở trong thân bài. Lý do là vì chúng ta đã giới thiệu trong phần introduction rồi.
 • Để nói về các năm phía trước, chúng ta dùng: „The figure was higher than in the previous year‟, tuyệt đối không dùng: „The figure was higher than in the year ago‟. Đơn giản là từ „ago‟ là để nói về thời gian trước kể từ thời điểm hiện tại. Ví dụ: Five years ago, I was not an English teacher. Đây là câu mà chúng ta đang nói về thời điểm 5 năm trước (kể từ ngày hôm nay). Trong khi đó, các bài Task 1 thông thường có mốc thời gian ở quá khứ, vì vậy không thể dùng từ „ago‟ được.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of