22 July 2017

Hướng Dẫn Viết Dạng Pie Chart

Lại 1 lần nữa mình muốn nhắc lại với mọi người là bố cục của dạng pie sẽ giống như những dạng ở trên, bạn nào chưa xem thì xem lại dùm Nam nha. Hì hì…

Từ Vựng Cần Thiết Cho Pie

Cách dung represent, occupy, constitute, account for or make up 

  • Thường thì những động từ này sẽ đứng trước các phần trăm hay con số. “People aged 60 or over accounted for almost a quarter of the Italian population”. “The demand of everyday life makes up 21% of the total need of paper”

Cách viết số hay chử

  • 50 vs fifty: trong bài viết task 1 chúng ta có thể sử dụng con số hoặc viết số. Ví dụ như “age over the fifty-year period = over the 50 year period”
  • % vs percent: chúng ta có thể sử dụng biểu tượng trong bài viết task 1 như %, $….. 50% = fifty percent.
  • Nếu trong câu bắt đầu bằng một con số, các em nên viết bằng chữ thay vì viết số.
    ví dụ như là chúng ta sẽ không viết “25 workers were from UK” mà phải viết là “Twenty-five workers were from UK”

Percent hay percentage

  • Percent – đứng sau 1 con số. Ví dụ như “More than 25% of the students are from Vietnam” = “More than 25 percent of the students come from Vietnam”
  • Percentage – thường đứng sau những từ the, a, this, that và cũng hay đứng sau những tính từ như small, big. Ví dụ: “A small percentage of students have lived on the campus for more than 2 years”. “The percentage of workers who live in the building has fallen sharply since the fire”

Thay đổi phần trăm thành phần hoặc tỉ lệ

Nếu các số phần trăm không chính xác như bảng trên, chúng ta có thể miêu tả như sau

Hướng dẫn phân tích

  • Bài mẫu 1

Việc đầu tiên các bạn phải là đó là (1) xác định năm của hình, (2) xem có bao nhiêu categories đề không bị bỏ sót. Như bạn thấy trong bài mẫu, các yếu tố như Definite JobLooking for work, và Formal Study chiếm một phần rất lớn trong biểu đồ immigrationemigration, vì thế mình sẽ viết những thằng này trước, sau đó mình sẽ viết những thằng còn lại, mấy cái nhỏ hơn.

Having a definite job accounted for 30 per cent of immigration to the UK, and this figure was very similar for emigration, at 29%.  A large number of people, 22%, also emigrated because they were looking for a job, though the proportion of people entering the UK for this purpose was noticeably lower at less than a fifth. Another major factor influencing a move to the UK was for formal study, with over a quarter of people immigrating for this reason.  However, interestingly, only a small minority, 4%, left for this.

Chọn ra các yếu tố quan trọng giữa các biểu đồ để so sánh. Các bạn đồng thời cần lưu ý, bài viết trên không chỉ để cập đến số liệu mà còn so sánh những số liệu này với biểu đồ thứ 2 – Emigration. Các bạn chú ý đến những từ được bôi đen và đỏ trong đoạn văn dưới đây:

Having a definite job accounted for 30 percent of immigration to the UK, and this figure was very similar for emigration, at 29%.  A large number of people, 22%, also emigrated because they were looking for a job, though the proportion of people entering the UK for this purpose was noticeably lower at less than a fifth. Another major factor influencing a move to the UK was for formal study, with over a quarter of people immigrating for this reason.  However, interestingly, only a small minority, 4%, left for this.

Các yếu tố khác thông thường ít quan trọng và chiếm một phần nhỏ, vì vậy sẽ được đưa vào phần cuối của bài. Lưu ý, tương tự như khi viết về các yếu tố quan trọng, chúng ta cũng nên so sánh những yếu tố “không quan trọng” này giữa 2 biểu đồ.

The proportions of those moving to join a family member were quite similar for immigration and emigration, at 15% and 13% respectively.   Although a significant number of people (32%) gave ‘other’ reasons or did not give a reason why they emigrated, this accounted for only 17% with regards to immigration.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of