IELTS Writing Task 1

Đợt thi 24/ 5/ 2018 như đánh 1 cú đấm vào mặt người đoán đề. Nếu tính từ đầu năm tới giờ hơn 15 lần thi thì Nam đoán đề wrong đề Task 1 chỉ 1 lần. Có vẻ như dạo này người ra đề đã bất ổn hơn.

Đợt thi 2/ 6 này bạn hãy focus vào:

Tuy nhiên Process vẫn chưa ra và còn nằm trong diện đáng chú ý. Mọi người hãy luôn cảnh giác với Process.


IELTS Speaking

Mọi thứ đã được đoán trước cho mọi người rồi, phần còn lại trong chờ vào việc bạn có học bài không và mức độ “ăn ở” của bạn @@.

Đây là những đề mà những bạn đã đi thi report lại (mình lấy ở page IELTS Ngọc BáchTự Học IELTS 9.0). Mọi người có thể tham khảo những đề hay ra này để chuẩn bị tốt hơn nhé.

Nếu như bạn đi đi thi tuần này, or even đi thi trong tháng hãy cho mình 1 favour :))) Report dùm mình ở bên dưới để mình có thể tổng hợp đề thi tốt hơn. Thanks bạn trước nhé.

Part 1 

Part 2