Bên dưới là Video của thầy Ryan – Một IELTS Teacher nổi tiếng – nói về điểm khác nhau giữ các band 6, 7, 8 (có IELTS writing sample scrip + IELTS Task 2 Writing band descriptors)

Nếu muốn đạt điểm Writing cao,bạn nhất định phải biết mỗi band đòi hỏi gì và chấm điểm như thế nào. Chúc các bạn thành công.