Bên dưới là Video của thầy Ryan – Một IELTS Teacher nổi tiếng – nói về điểm khác nhau giữ các band 6, 7, 8 (có IELTS writing sample scrip + IELTS Task 2 Writing band descriptors)

Nếu muốn đạt điểm Writing cao,bạn nhất định phải biết mỗi band đòi hỏi gì và chấm điểm như thế nào. Chúc các bạn thành công.

Share và Like nếu bài viết bổ ích