Hình như đây là dạng mà rất nhiều bạn rất sợ, theo mình thấy, vì (1) thiếu từ vựng chuyên nghành và (2) không có bất cứ strategies nào để làm bài. 

Trong bài “IELTS WRITING TASK 1: CÁCH LÀM DẠNG “PROCESS””, mình đã hướng dẫn các bạn làm và suggest some tips and advises để các bạn làm tốt hơn. Bài này mình sẽ chủ yếu nói về từ vựng – bạn có thể dùng trong bất cứ bài “PROCESS” nào cũng được.

3

Dĩ nhiên khi làm “PROCESS” bạn chắc chắn sẽ dùng từ Stage, mình suggest vài từ đồng nghĩ Phase, Period and Point. 

Hãy dùng những từ như Firstly, Secondly, Finally, To begin, At the first step… để làm tăng phần mạch lạc cho bài, khi giám khảo nhìn vào thì sẽ thấy ngây. Để cho các câu trong bài liên kết với nhau, bạn hãy dùng nhữ từ như Before, After, Next, Since and The following is… 

Thật ra chẳng có gì là ghê gớm cả, IELTS WRITING TASK 1: PROCESS cho chúng ta tất cả từ vựng và thứ tự bài sẽ viết sao. Điểu quan trọng chính là những từ ngữ giúp bạn trình bày những thông tin đó.

Đừng dùng Linking Word quá phức tạp vì (1) confuse người chấm (2) nếu dùng sai (không biết cách  dùng)  sẽ vừa mất điểm ngữ pháp và cả điểm Conherence and conhertion.